fbpx

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.skinekspert.com

Administratorem danych użytkowników, którzy dokonali zakupów przez sklep internetowy, zarejestrowali się w newsletterze lub korzystali z zapisu na konsultację (online/wypełniając kwestionariusz podczas konsultacji) na stronie skinekspert.com, czyli Blue Ocean Beauty Sp. z o.o KRS: 0000767375, NIP 7010902759, ul. Uniwersytecka 1 lok 101 02-036 Warszawa.

Możesz kontaktować się ze mną na kilka sposóbów sposobów, tj.:

 • listownie: Blue Ocean Beauty Sp. z o.o ul. Uniwersytecka 1 lok 101 02-036 Warszawa
 • e-mailem na adres: skinekspert@skinekspert.com,
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie KONTAKT.

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Twoje dane przetwarzam w następujących celach:

 1. Wykonania umowy o założenie konta w na stronie www.skinekspert.com;
 2. Marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail (newsletter);
 3. Jeżeli korzystasz także z mojego sklepu Internetowego, przetwarzam Twoje dane, aby zrealizować zawieraną przez nas umowę sprzedaży i dostarczyć Ci zamówiony towar lub usługę. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w ramach mojej oferty, dane będę przetwarzać również w tym celu.

Podanie danych na stronie Internetowej skinekspert.com i w ramach zakupów w sklepie Internetowym jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć i utrzymywać konto na skinekspert.com i korzystać z opcji zakupów po rejestracji.

Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach Sklepu Internetowego, podstawą mojego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziłaś lub wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Twoje dane na stronie skinekspert.com przetwarzam samodzielnie. Jeżeli jednak dokonujesz zakupów w moim sklepie internetowym, dane przekazujemy operatorom płatności dostępnych na naszej stronie. W przypadku newslettera korzystam z usług innego podmiotu (MailerLite), realizującego jego wysyłkę na moje zlecenie i w związku z tym przekazuję do nich Twoje dane. Nie przekazuję natomiast danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego.

Twoje dane przetwarzam przez czas:

 1. Trwania umowy o założenie konta na stronie skinekspert.com oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
 2. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem, jeżeli dokonasz zakupu w ramach sklepu Internetowego na stronie skinekspert.com;
 3. Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator –  Blue Ocean Beauty Sp. z o.o ul. Uniwersytecka 1 lok 101 02-036 Warszawa.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.skinekspert.com
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu elektronicznego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest  Blue Ocean Beauty Sp. z o.o ul. Uniwersytecka 1 lok 101 02-036 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi newslettera, rezerwacji wizyty online, lub zakupów w sklepie internetowym, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Francji poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się we Francji. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego Acymailing, którego dostawcą jest podmiot francuski. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • Grupa ABS Adrian Sadowski 42-256 Olsztyn Kusięta 343 NIP: 6112537808 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu przesyłania newslettera,
 • Fakturownia sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP: 521-370-44-20 – w celu korzystania z systemu Fakturownia, w ramach którego generowane i wysyłane są do do Użytkowników faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem Strony.

§ 3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu profilowania reklam
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Menu